HKY:n Torstai- Iltapäiväkerho ryArvoisat Torstai- Iltapäiväkerhon jäsenet


Seuraava kerhon tilaisuus on
torstaina 08. syyskuuta 2022 kello 13:00

Kirjan Juhlasalissa.

 

**********

Ajankohtaista koronaviruksesta

THL päivittää sivuilleen tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi. Sivulta löytyy tietoa taudista sekä usein kysytyt kysymykset vastauksineen koronavirukseen liittyen.

Pääset tutustumaan asiaan klikkaamalla tästä.

THL:n ohjeet hygieniaan liittyen löydät klikkaamalla tästä.

Kelan etuuksista koronatilanteessa: www.kela.fi/korona

Ulkoministeriön verkkosivuilta löytyy maakohtaisia matkustustiedotteita ja muita ohjeita. Pääset sivuille klikkaamalla tästä.

Aluehallintoviraston ohjeisto löytyy täältä: www.avi.fi

***
Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen
eläkeläiset perustivat Veteraanikerhon 14.1.1965.

Jo muutaman vuoden kuluttua kerhon jäsenmäärän kasvaessa, eteen tuli kokoustilan ahtaus. Aktiiviset kerholaiset eivät mahtuneet Kirjan kerhosaliin. Kirjan Juhlasalissa toimi 1960-luvun loppuvuosista alkaen vuokralaisena Ryhmäteatteri. Tehdyn sopimuksen mukaisesti HKY:n kokoukset ja muut suuremmat tapahtumat voitiin pitää juhlasalissa, mutta kerhotoiminta siellä oli poissuljettu.

Tilakysymys aiheutti paljon miettimistä toiminnan osalta. Yhtenä keskustelun kohteena oli mm. kokouskertojen harventaminen. Keskusteltaessa tuli esiin, että miehet selkeästi halusivat kokoontumista joka viikko. Naiset taas kannattivat kokouskertojen harventamista. Keskustelu johti luonnostaan siihen suuntaan, että mitäpä jos miehet kokoontuisivat joka viikko ja naiset joka toinen viikko.

Näin päätettiin Kirjan Veteraanikerhon jakamisesta kahteen kerhoon: naisten Tiistaikerhoon, myöhemmin Iltapäiväkerhoon, ja miesten Torstaikerhoon. Tämä tapahtui hyvässä hengessä ja yhteistyössä. Samalla päätettiin pitää yllä jatkuvaa yhteistyötä. Näin on myös vuosikymmenien aikana tapahtunut.

 

Jälleen yhdessä

Vuoden 2016 aikana käytiin keskusteluja ja perustettiin kerhojen välinen työryhmä jonka tarkoitus oli selvittää kerhojen yhdistymistä. Työryhmässä päästiin yksimielisyyteen ja päätettiin esittää että kerhot syyskokouksissaan ehdottavat kerhojen yhdistämistä. Esitys hyväksyttiin kummassakin kerhossa ja lopullinen sinetti yhdistymiselle lyötiin kerhojen yhteisessä syyskokouksessa 8.12.2016.

Tule, toimi ja vaikuta

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstai-Iltapäiväkerhossa kokoontuvat graafisen- ja viestintäalan  veteraanit, joille kerho tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpitoon entisiin ammattiyhdistys- ja työtovereihin. Kerhon toiminnan ydin on viikottaiset jäsenkokoukset kerhon nimen mukaisesti torstaisin iltapäivällä kello 13:00-15:00 pääsääntöisesti HKY:n toimitalon, Kirjan Juhlasalissa Kirjatyöntekijänkatu 10.

Kerhon viikoittaisissa jäsenkokouksissa
vierailee alustajina nimekkäitä asiantuntijoita politiikan, kulttuurin, terveyden-hoidon, eläkeläisasioiden ja monilta muilta elämän osa-alueilta. Lisäksi järjestämme omatoimisesti bingoa, arpajaisia, tietovisoja ym. sekä boccia-otteluita.

Teatterimatkoja järjestetään kevät- ja syyskaudella. Erilaisia retkiä tehdään lähialueille ja tarvittaessa pidemmällekin. Lisäksi järjestetään tutustumistilaisuuksia museo- ja kulttuuri-kohteisiin. Retkipäivä on yleensä tiistai.

Toimintakalenteri
jaetaan jäsenille kevät- ja syyskauden alussa, päivitykset ja lisäykset tehdään kokouksissa esillä olevalle ilmoitustaululle ja kerhon kotisivuille: hkytorstaikerho.elakkeensaajat.fi

Kerho on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäsenyhdistys
Kerhomme osallistuu aktiivisesti Eläkkeensaajien Keskusliiton ja EKL:n Helsingin piirin toimintaan ja niiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä osallistuu tarvittaessa järjestelyihin.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenedut

Jäseneksi liittyminen käy parhaiten tulemalla kerhon kokoukseen ilmoittautumaan. Vuosittaiseen 20 € jäsenmaksuun sisältyy Liiton jäsenlehti Eläkkeensaaja joka ilmestyy kotiin kannettuna seitsemän kertaa vuodessa: neljä numeroa keväällä ja kolme numeroa syksyllä. Vuoden viimeinen numero on sivumäärällisesti erittäin kattava joulunseudun lukupaketti. Lehdessä on uusimmat tiedot esim. eläkkeistä, kirjoituksia terveydestä ja hyvinvoinnista ja hyvistä elämäntavoista. Lehdessä kerrotaan myös eläkkeensaajien kuulumisia eri puolilta maata. Jäsenet saavat alennusta EKL:n lomakotien täysihoitohinnoista ja monia muita rahanarvoisia jäsenetuja.

Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, heiltä saat lisätietoa kerhon toiminnasta.

Tervetuloa mukaan!
EKL - täyttä elämää hyvässä seurassa

 

 

MIKÄ ON EKL ry?

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on Suomen toiseksi suurin eläkeläisjärjestö noin 75 400 jäsenellä. Se on tutkitusti tunnetuin eläkeläisjärjestö 55–84-vuotiaiden joukossa (Kantor TNS Oy 2019). EKL on eläkkeensaajien vahva edunvalvoja ja erilaisen viriketoiminnan mahdollistaja. Mitä suurempi on jäsenmäärämme, sitä paremmin äänemme kuuluu!

Liiton yli 200 kunnassa toimivat EKL-yhdistykset tarjoavat eväitä eläkevuosiin: monipuolista harrastetoimintaa, kilpailuja, matkoja ja monenlaista muuta yhdessä tekemistä ja yhdessä viihtymistä.

EKL

Eläkkeensaajien Keskusliitto on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen keskusjärjestö.
Liitto on perustettu vuonna 1962.

Järjestörakenne

Eläkkeensaajien Keskusliittoon kuuluu noin 350 yhdistystä, joista valtaosa toimii yhden kunnan tai kunnanosan alueella. Lisäksi liitolla on lukuisia ammattialakohtaisia yhdistyksiä, joiden jäseniä yhdistää sama ammattiala tai työpaikka. Tällaisia yhdistyksiä on mm. hotelli- ja ravintola-alalla, valtion työntekijöillä, metallityöntekijöillä ja kirjatyöntekijöillä. Valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä on mm. EKL - Matkailijat ry, Werkkoviestijät ry ja Parasta aikaa EKL ry.

Alueellisella tasolla toimii 15 piirijärjestöä, joihin paikallisyhdistykset kuuluvat. Näistä piirijärjestöistä 14 on suomenkielisiä, joiden toiminta-alueena on vaalipiiri.
Yksi piirijärjestöistä on koko maan kattava ruotsinkielinen piiri (PCF:s Svenska Distrikt).

Hallinto

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yhdistykset lähettävät sinne edustajan jäsenmääriensä suhteessa.

Liittokokousten välisenä aikana valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Valtuustoon kuuluu liittokokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 35 jäsentä, joiden joukosta liittokokous valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajana 2017–2021 toimii Arja Ojala,
1. varapuheenjohtajana Markku Turkia ja 2. varapuheenjohtajana Marja Ulmanen.

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 15 jäsentä. Liiton puheenjohtajana toimii 2017–2021 Simo Paassilta.


STEA tukee myös Eläkkeensaajien Keskusliiton toimintaa 

Uusi yhteinen kerho aloittaa toimintansa 1.1.2017

Kirjan Torstai-Iltapäiväkerhon syyskokous pidettiin Kirjalla 8.12.2016.
Kokous hyväksyi lopullisesti kerhon säännöt sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. Kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Olavi Rasi. Hallituksen jäseniksi vuosille 2017-2018 valittiin Sirpa Kosonen, Pentti Käyhkö, Erkki Aalle, Leila Röman, Markku Lempiäinen, Tuula Ring, Arja Korhonen, Riitta Kyyriäinen, Aatto Koskinen, Toivo Liukkonen, Kauko Koskinen ja Martti Nisula Arvoisat Torstai- Iltapäiväkerhon jäsenet


Seuraava kerhon tilaisuus on
torstaina 13. tammikuuta 2022 kello 13:00

Kirjan Juhlasalissa.

 

Rauhaisaa Joulunaikaa!

Kerhon hallitus

 

**********

Ajankohtaista koronaviruksesta

THL päivittää sivuilleen tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi. Sivulta löytyy tietoa taudista sekä usein kysytyt kysymykset vastauksineen koronavirukseen liittyen.

Pääset tutustumaan asiaan klikkaamalla tästä.

THL:n ohjeet hygieniaan liittyen löydät klikkaamalla tästä.

Kelan etuuksista koronatilanteessa: www.kela.fi/korona

Ulkoministeriön verkkosivuilta löytyy maakohtaisia matkustustiedotteita ja muita ohjeita. Pääset sivuille klikkaamalla tästä.

Aluehallintoviraston ohjeisto löytyy täältä: www.avi.fi

***
Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen
eläkeläiset perustivat Veteraanikerhon 14.1.1965.

Jo muutaman vuoden kuluttua kerhon jäsenmäärän kasvaessa, eteen tuli kokoustilan ahtaus. Aktiiviset kerholaiset eivät mahtuneet Kirjan kerhosaliin. Kirjan Juhlasalissa toimi 1960-luvun loppuvuosista alkaen vuokralaisena Ryhmäteatteri. Tehdyn sopimuksen mukaisesti HKY:n kokoukset ja muut suuremmat tapahtumat voitiin pitää juhlasalissa, mutta kerhotoiminta siellä oli poissuljettu.

Tilakysymys aiheutti paljon miettimistä toiminnan osalta. Yhtenä keskustelun kohteena oli mm. kokouskertojen harventaminen. Keskusteltaessa tuli esiin, että miehet selkeästi halusivat kokoontumista joka viikko. Naiset taas kannattivat kokouskertojen harventamista. Keskustelu johti luonnostaan siihen suuntaan, että mitäpä jos miehet kokoontuisivat joka viikko ja naiset joka toinen viikko.

Näin päätettiin Kirjan Veteraanikerhon jakamisesta kahteen kerhoon: naisten Tiistaikerhoon, myöhemmin Iltapäiväkerhoon, ja miesten Torstaikerhoon. Tämä tapahtui hyvässä hengessä ja yhteistyössä. Samalla päätettiin pitää yllä jatkuvaa yhteistyötä. Näin on myös vuosikymmenien aikana tapahtunut.

 

Jälleen yhdessä

Vuoden 2016 aikana käytiin keskusteluja ja perustettiin kerhojen välinen työryhmä jonka tarkoitus oli selvittää kerhojen yhdistymistä. Työryhmässä päästiin yksimielisyyteen ja päätettiin esittää että kerhot syyskokouksissaan ehdottavat kerhojen yhdistämistä. Esitys hyväksyttiin kummassakin kerhossa ja lopullinen sinetti yhdistymiselle lyötiin kerhojen yhteisessä syyskokouksessa 8.12.2016.

Tule, toimi ja vaikuta

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstai-Iltapäiväkerhossa kokoontuvat graafisen- ja viestintäalan  veteraanit, joille kerho tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpitoon entisiin ammattiyhdistys- ja työtovereihin. Kerhon toiminnan ydin on viikottaiset jäsenkokoukset kerhon nimen mukaisesti torstaisin iltapäivällä kello 13:00-15:00 pääsääntöisesti HKY:n toimitalon, Kirjan Juhlasalissa Kirjatyöntekijänkatu 10.

Kerhon viikoittaisissa jäsenkokouksissa
vierailee alustajina nimekkäitä asiantuntijoita politiikan, kulttuurin, terveyden-hoidon, eläkeläisasioiden ja monilta muilta elämän osa-alueilta. Lisäksi järjestämme omatoimisesti bingoa, arpajaisia, tietovisoja ym. sekä boccia-otteluita.

Teatterimatkoja järjestetään kevät- ja syyskaudella. Erilaisia retkiä tehdään lähialueille ja tarvittaessa pidemmällekin. Lisäksi järjestetään tutustumistilaisuuksia museo- ja kulttuuri-kohteisiin. Retkipäivä on yleensä tiistai.

Toimintakalenteri
jaetaan jäsenille kevät- ja syyskauden alussa, päivitykset ja lisäykset tehdään kokouksissa esillä olevalle ilmoitustaululle ja kerhon kotisivuille: hkytorstaikerho.elakkeensaajat.fi

Kerho on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäsenyhdistys
Kerhomme osallistuu aktiivisesti Eläkkeensaajien Keskusliiton ja EKL:n Helsingin piirin toimintaan ja niiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä osallistuu tarvittaessa järjestelyihin.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenedut

Jäseneksi liittyminen käy parhaiten tulemalla kerhon kokoukseen ilmoittautumaan. Vuosittaiseen 20 € jäsenmaksuun sisältyy Liiton jäsenlehti Eläkkeensaaja joka ilmestyy kotiin kannettuna seitsemän kertaa vuodessa: neljä numeroa keväällä ja kolme numeroa syksyllä. Vuoden viimeinen numero on sivumäärällisesti erittäin kattava joulunseudun lukupaketti. Lehdessä on uusimmat tiedot esim. eläkkeistä, kirjoituksia terveydestä ja hyvinvoinnista ja hyvistä elämäntavoista. Lehdessä kerrotaan myös eläkkeensaajien kuulumisia eri puolilta maata. Jäsenet saavat alennusta EKL:n lomakotien täysihoitohinnoista ja monia muita rahanarvoisia jäsenetuja.

Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, heiltä saat lisätietoa kerhon toiminnasta.

Tervetuloa mukaan!
EKL - täyttä elämää hyvässä seurassa

 

 

MIKÄ ON EKL ry?

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on Suomen toiseksi suurin eläkeläisjärjestö noin 75 400 jäsenellä. Se on tutkitusti tunnetuin eläkeläisjärjestö 55–84-vuotiaiden joukossa (Kantor TNS Oy 2019). EKL on eläkkeensaajien vahva edunvalvoja ja erilaisen viriketoiminnan mahdollistaja. Mitä suurempi on jäsenmäärämme, sitä paremmin äänemme kuuluu!

Liiton yli 200 kunnassa toimivat EKL-yhdistykset tarjoavat eväitä eläkevuosiin: monipuolista harrastetoimintaa, kilpailuja, matkoja ja monenlaista muuta yhdessä tekemistä ja yhdessä viihtymistä.

EKL

Eläkkeensaajien Keskusliitto on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen keskusjärjestö.
Liitto on perustettu vuonna 1962.

Järjestörakenne

Eläkkeensaajien Keskusliittoon kuuluu noin 350 yhdistystä, joista valtaosa toimii yhden kunnan tai kunnanosan alueella. Lisäksi liitolla on lukuisia ammattialakohtaisia yhdistyksiä, joiden jäseniä yhdistää sama ammattiala tai työpaikka. Tällaisia yhdistyksiä on mm. hotelli- ja ravintola-alalla, valtion työntekijöillä, metallityöntekijöillä ja kirjatyöntekijöillä. Valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä on mm. EKL - Matkailijat ry, Werkkoviestijät ry ja Parasta aikaa EKL ry.

Alueellisella tasolla toimii 15 piirijärjestöä, joihin paikallisyhdistykset kuuluvat. Näistä piirijärjestöistä 14 on suomenkielisiä, joiden toiminta-alueena on vaalipiiri.
Yksi piirijärjestöistä on koko maan kattava ruotsinkielinen piiri (PCF:s Svenska Distrikt).

Hallinto

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yhdistykset lähettävät sinne edustajan jäsenmääriensä suhteessa.

Liittokokousten välisenä aikana valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Valtuustoon kuuluu liittokokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 35 jäsentä, joiden joukosta liittokokous valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajana 2017–2021 toimii Arja Ojala,
1. varapuheenjohtajana Markku Turkia ja 2. varapuheenjohtajana Marja Ulmanen.

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 15 jäsentä. Liiton puheenjohtajana toimii 2017–2021 Simo Paassilta.


Eläköön elämä -
jäsenhankintakampanja
14.2.2020–31.12.2021

www.ekl.fi/elakoonelama